Bouwplaats-ID: wat is het idee?

Over enige tijd moet iedereen die op een bouwplaats werkt, zich daar aan- en afmelden met een bouwplaats-ID. Dit geldt niet alleen voor (onder)aannemers en werknemers, maar ook voor uitzendkrachten, zzp’ers en buitenlandse arbeidskrachten.

  • De bouwplaats-ID is gekoppeld aan een databank. Daarin staat wie de pashouder is, voor welke werkgever of opdrachtgever hij werkt en of hij op de bouwplaats mag komen. Onbevoegde personen kunnen dus eenvoudig worden geweerd. Bij afmelding registreert het systeem hoe lang de pashouder op de bouwplaats is geweest.
  • De (hoofd)aannemer kan via een inlogportal zien wie er op de bouwplaats aanwezig zijn. Dit is belangrijk in verband met de Wet ketenaansprakelijkheid en de Wet aanpak schijnconstructies. De aanwezigheidsregistratie verlicht zijn administratieve lasten. In de databank kan ook worden geregistreerd welk VCA-certificaat de pashouder heeft. Dit is van belang¬†voor de veiligheid op de bouwplaats.
  • De werknemer, uitzendkracht of zzp’er kan via een inlogportal controleren of het aantal uren dat hij op de bouwplaats is geweest, goed is geregistreerd. De bouwplaats-ID kan de controle op de naleving van de cao en de arbeidswetgeving eenvoudiger maken. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie en verdringing door bedrijven en personen die zich niet aan de regels houden.

Daarom hebben cao-partijen voor de bouw & infra besloten een bouwplaats-ID in te voeren.

Partners van bouwplaats-ID
bnl
fnv
vvw
afn
nvb
cnv-vakmensen